Dodáváme i na Slovensko.

Reklamace

Záruční doba

Našim zákazníkům poskytujeme záruční lhůtu 24 měsíců. Tato doba začíná běžet převzetím doručeného zboží kupujícím. V případě opravy zboží v záruční době se záruka prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná záruční doba běžet znovu okamžikem převzetí nového zboží.

 

Záruční list

Záruční list nahrazuje doklad o prodeji, který je vždy součástí dodávky zboží. Tento doklad není povinný pro uplatnění reklamace.

 

Uplatnění reklamace

Vždy se snažíme zákazníkům vyjít vstříc. V případě, že spotřebitel objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, má právo jej u nás reklamovat. Zašlete reklamované zboží (pokud možno včetně kopie dokladu o prodeji i průvodního dopisu se stručným popisem vady) na naši adresu.

 

Za jakých podmínek není možné reklamaci uplatnit

Reklamaci nelze uplatnit, pokud dojde k trvalému poškození šperku nebo ke zkrácení životnosti šperku vlivem nedodržování níže uvedených pokynů:

  • Šperk nesmí být vystaven působení chemických látek (včetně parfémů nebo čisticích prostředků)
  • Je nutno ho chránit před dlouhodobým působením horké vody, sprchy a páry
  • Není možné šperk, jakkoliv mechanicky namáhat
  • Šperk se nesmí nosit v prašném prostředí
  • Při výkonu těžkých a hrubých prací je potřeba šperk vždy odložit

Více informací naleznete v certifikátu, který je součástí balení šperku.

 

Adresa pro uplatnění reklamace:
Šperky pro tebe, Anna Ladecká, Michelský vrh 95/10, 460 14 Liberec 14

 

Kontakt pro uplatnění reklamace:

Email: info@sperkyprotebe.com
Tel: 606 518 017

O přijetí reklamovaného zboží Vás budeme informovat do 2 pracovních dní od převzetí zboží do reklamačního procesu formou reklamačního protokolu zaslaného na Vaši e-mailovou adresu.

 

Vyřízení reklamace

Reklamaci vyřídíme nejdéle do 30 dnů od převzetí reklamovaného zboží. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě Vám vyměníme zboží za nové nebo Vám vrátíme peníze dle Vašeho požadavku.

O způsobu vyřízení reklamace je zákazník informován emailem formou zápisu v reklamačním protokolu. 
Pokud bude reklamace uznána, budou Vám náklady na dopravu spojené s reklamací výrobku vráceny na základě zaslaného potvrzení.